تنزیل چک و سفته در حسابداری

تنزیل چک و سفته در حسابداری ، شرکت ها و موسسات گاهی برای تامین نیازهای نقدی خود و افزایش میزان نقدینگی چک و سفته های مدت دار خود را قبل از وصول، با قیمتی پایینتر از قیمت بازار به فروش می رسانند، که به این عمل تنزیل چک و سفته گفته می شود.

در ادامه خواهید خواند تنزیل چک و سفته در حسابداری

تفاوت حسابداری مالی با حسابداری بهای تمام شده

تفاوت حسابداری مالی با حسابداری بهای تمام شده ، بسیاری از سازمان های تجاری در تشخیص و تمایز دو مفهوم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مالی دچار اشتباه می شوند.

در ادامه خواهید خواند تفاوت حسابداری مالی با حسابداری بهای تمام شده

گزارش بهای تمام شده در سیستم هزینه یابی مرحله ای

گزارش بهای تمام شده در سیستم هزینه یابی مرحله ای ، گزارش بهای تمام شده بیانگر نتیجه عملیات یک مرحله تولیدی می باشد این گزارش شامل کالای در جریان ساخت اول دوره، واحدهای اقدام به تولید ( واحد های انتقالی از دایره قبل )، بهای تمام شده موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره، بهای تمام شده واحد های انتقالی از دایره قبل در طی دوره و هزینه های اضافه شده در طی دوره می باشد.

بیشتر بخوانید گزارش بهای تمام شده در سیستم هزینه یابی مرحله ای

خدمات حسابداری چیست

خدمات حسابداری چیست؟ ، به خدمات ارئه شده توسط شرکت های حسابداری، خدمات حسابداری می گویند.

بیشتر بخوانید خدمات حسابداری چیست

سیستم هزینه یابی سفارشات

سیستم هزینه یابی سفارشات ، سیستم هزینه یابی سفارشات در کارخانه هایی مورد استفاذه قرار می گیرد، که محصولات تولید شده آنها با هم تفاوت داشته باشند.

بیشتر بخوانید سیستم هزینه یابی سفارشات