روش های هزینه یابی در حسابداری صنعتی

روش های هزینه یابی در حسابداری صنعتی ، به منظور محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات به کار برده می شوند.

بیشتر بخوانید روش های هزینه یابی در حسابداری صنعتی

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ، برای اولین بار در دولت آمریکا در حدود 55 سال قبل به کار گرفته شد.این شیوه از بودجه ریزی به رغم انتقاداتی که در گذشته و حال بر آن وارد شده، چون از قابلیت اجرا برخوردار بوده و کاربردی است دوام اورده است.

بیشتر بخوانید بودجه ریزی بر مبنای عملکرد