خدمات حسابداری چیست

خدمات حسابداری چیست؟ ، به خدمات ارئه شده توسط شرکت های حسابداری، خدمات حسابداری می گویند.

این خدمات شامل تمامی اموری می شود که برای حسابداری یک شرکت مورد نیاز است؛ از ابتدایی ترین امور حسابداری تا حساس ترین آن. سطح و نوع خدمات حسابداری ارائه شده بستگی به در خواست و نیاز شرکت ها دارد. برخی شرکت ها تمامی امور حسابداری خود را برون سپاری می کنند و از یک پکیج کامل خدمات حسابداری استفاده می کنند و برخی دیگر تنها از بخشی از خدمات حسابداری استفاده کرده و امور عمومی حسابداری را خود بر عهده می گیرند. برای فهم بیشتر این مقوله، بهتر است با انواع خدمات حسابداری آشنا شوید.

 

انواع خدمات حسابداری


صاحبان کسب و کار بر حسب نیازهای خود از انواع مختلف خدمات حسابداری استفاده می کنند. خدمات حسابداری به سه دسته کلی خدمات مشاوره ای، خدمات مالیاتی و اجرایی تقسیم می شوند.
خدمات مشاوره ای حسابداری : این نوع خدمات حسابداری، به خدماتی گفته می شود که در آن شرکت حسابداری با ارائه مشاوره و راهکار و همچنین نظارت بر امور حسابداری یک شرکت، به بهبود روند کاری بخش حسابداری و مالی یک شرکت کمک می کند. این نوع خدمات هم به صورت موردی و هم به صورت مستمر ارائه می شود.
خدمات عملیاتی حسابداری : این نوع خدمات حسابداری مربوط به امور راه اندازی سیستم های مالی و حسابداری در شرکت ها است. این گونه خدمات معمولا به صورت موردی به همراه پشتیبانی است.
خدمات اجرایی حسابداری : این نوع خدمات حسابداری شامل تمامی امور جاری حسابداری می شود.با دریافت خدمات اجرایی حسابداری بخشی از امور مستمر و اجرایی حسابداری خود را برون سپاری خواهید کرد. معمولا دریافت کنندگان خدمات اجرایی حسابداری،خدمات دو دسته قبلی را نیز دریافت کرده و امور حسابداری خود را به طور کامل برون سپاری می کنند. با این حال برخی شرکت ها نیز با یکی از انواع خدمات اجرایی حسابداری، بخشی از حسابداری خود را برون سپاری می کنند.

 

خدمات حسابداری و مالی برای یک شرکت


_ کنترل اسناد حسابداری از طریق نظارت و مدیریت واحد امور مالی سازمان مورد نظر
_ ایجاد و پشتیبانی نرم افزارهای حسابداری و همچنین به کار گیری سیستم های اطلاعاتی
_ انجام امور حسابداری برای شرکت های مختلف پیمانکاری، فروشگاه ها ، شرکت های صنعتی و تولیدی و ...

 

نتیجه گیری :


به خدمات ارئه شده توسط شرکت های حسابداری، خدمات حسابداری می گویند. این خدمات شامل تمامی اموری می شود که برای حسابداری یک شرکت مورد نیاز است؛ از ابتدایی ترین امور حسابداری تا حساس ترین آن. صاحبان کسب و کار بر حسب نیازهای خود از انواع مختلف خدمات حسابداری استفاده می کنند. خدمات حسابداری به سه دسته کلی خدمات مشاوره ای، خدمات مالیاتی و اجرایی تقسیم می شوند.