سیستم هزینه یابی سفارشات

سیستم هزینه یابی سفارشات ، سیستم هزینه یابی سفارشات در کارخانه هایی مورد استفاذه قرار می گیرد، که محصولات تولید شده آنها با هم تفاوت داشته باشند.

به عبارت دیگر، محصول به سفارش مشتری تولید شود و چون از سوی مشتریان سفارشات مختلفی به واحد تولید داده می شود، محصولات مشابه با هم تفاوت خواهند داشت. در شرکت های تولیدی که محصولات مختلفی تولید می کنند و یا تولیدات آنها به صورت گروه محصولات مشابه است، می توان از هزینه یابی سفارشات استفاده نمود.به علت اینکه در طول دوره مالی سفارشات متعدد و متنوعی به واحد تولیدی داده می شود، لازم است به هر سفارش یک شماره اختصاص یابد و برای هر سفارش کارتی جداگانه تحت عنوان کارت هزینه سفارش در نظر گرفته شود. استفاده از یک کارت برای هر سفارش، امکان محاسبه بهای تمام شده هر سفارش را به صورت جداگانه فراهم می سازد و در مقایسه با قیمت فروش، سود یا زیان حاصل از تولید و فروش آن سفارش، مشخص می گردد.

 

کارت هزینه سفارش


برای هر سفارش یک کارت در نظر گرفته می شود و کلیه هزینه های مربوط به آن سفارش به کارت انتقال می یابد. پس از تکمیل سفارش با استفاده از اطلاعات موجود در کارت هزینه سفارش، بهای تمام شده سفارش محاسبه خواهد شد.

 

اسناد و مدارک لازم در هزینه یابی سفارش کار


اسنادی که در هزینه یابی سفارش مورد استفاده قرار می گیرند، عبارتند از :
_ برگ در خواست مواد از انبار (حواله انبار)
_ کارت حساب مواد
_ کارت حضور و غیاب
_ کارت اوقات کار
اطلاعات مربوط به هزینه های انجام شده برای هر سفارش که در مدت تولید آن در کارت های مورد نظر ثبت شده از این کارت ها به کارت هزینه سفارش انتقال داده می شود تا امکان محاسبه بهای تمام شده آن سفارش به وجود آید.

 

نتیجه گیری :


سیستم هزینه یابی سفارشات در کارخانه هایی مورد استفاذه قرار می گیرد، که محصولات تولید شده آنها با هم تفاوت داشته باشند. به عبارت دیگر، محصول به سفارش مشتری تولید شود و چون از سوی مشتریان سفارشات مختلفی به واحد تولید داده می شود، محصولات مشابه با هم تفاوت خواهند داشت. برای هر سفارش یک کارت در نظر گرفته می شود و کلیه هزینه های مربوط به آن سفارش به کارت انتقال می یابد.