آموزش حسابداری

آموزش حسابداری ، از حسابداری تعریف های بسیاری شده است که یکی از با قدمت ترین این تعریف ها این است که گفته شده حسابداری در واقع زبان تجارت است .

جریان نقدی چیست

جریان نقدی چیست ، جریان نقدی عبارت است از مقدار پولی که پس از پرداخت هزینه های سازمان برای سازمان باقی می ماند. جریان نقدی قادر است سازمان را در اهداف مالی آینده، پس انداز و سرمایه گذاری یاری رساند.

تهیه صورت جریان وجوه نقد

تهیه صورت جریان وجوه نقد ، جریان وجوه نقد در سازمان ها مدام در حال تغییر است و به همین علت تصویر سازی از وجوه نقد در سازمان ها کار آسانی نیست. با این وجود برای دسته بندی جریانات نقدی لازم است مدیریت وجوه نقد را تحت کنترل داشته باشید.

ثبت های حسابداری در نرم افزار حسابداری انبار

ثبت های حسابداری در نرم افزار حسابداری انبار ، در شرکت های تولیدی و بازرگانی، انبارگردانی و مدیریت انبار از اهمیت بالایی برخوردار است.

تنزیل چک و سفته در حسابداری

تنزیل چک و سفته در حسابداری ، شرکت ها و موسسات گاهی برای تامین نیازهای نقدی خود و افزایش میزان نقدینگی چک و سفته های مدت دار خود را قبل از وصول، با قیمتی پایینتر از قیمت بازار به فروش می رسانند، که به این عمل تنزیل چک و سفته گفته می شود.