آموزش حسابداری

آموزش حسابداری ، از حسابداری تعریف های بسیاری شده است که یکی از با قدمت ترین این تعریف ها این است که گفته شده حسابداری در واقع زبان تجارت است .

بیشتر بخوانید آموزش حسابداری

جریان نقدی چیست

جریان نقدی چیست ، جریان نقدی عبارت است از مقدار پولی که پس از پرداخت هزینه های سازمان برای سازمان باقی می ماند. جریان نقدی قادر است سازمان را در اهداف مالی آینده، پس انداز و سرمایه گذاری یاری رساند.

در ادامه خواهید خواند جریان نقدی چیست

تهیه صورت جریان وجوه نقد

تهیه صورت جریان وجوه نقد ، جریان وجوه نقد در سازمان ها مدام در حال تغییر است و به همین علت تصویر سازی از وجوه نقد در سازمان ها کار آسانی نیست. با این وجود برای دسته بندی جریانات نقدی لازم است مدیریت وجوه نقد را تحت کنترل داشته باشید.

در ادامه خواهید خواند تهیه صورت جریان وجوه نقد

ثبت های حسابداری در نرم افزار حسابداری انبار

ثبت های حسابداری در نرم افزار حسابداری انبار ، در شرکت های تولیدی و بازرگانی، انبارگردانی و مدیریت انبار از اهمیت بالایی برخوردار است.

در ادامه خواهید خواند ثبت های حسابداری در نرم افزار حسابداری انبار

تنزیل چک و سفته در حسابداری

تنزیل چک و سفته در حسابداری ، شرکت ها و موسسات گاهی برای تامین نیازهای نقدی خود و افزایش میزان نقدینگی چک و سفته های مدت دار خود را قبل از وصول، با قیمتی پایینتر از قیمت بازار به فروش می رسانند، که به این عمل تنزیل چک و سفته گفته می شود.

در ادامه خواهید خواند تنزیل چک و سفته در حسابداری